BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

WAT IS EEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID?

De bestuurders van uw vennootschap of vzw (vereniging zonder winstoogmerk) moeten geregeld zware knopen doorhakken. Beslissingen met vaak financiële implicaties.
Dat is niet zonder risico want bij financiële schade kunnen zij immers burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat zij bij een fout of nalatigheid zelf de schade moeten vergoeden. En dan kan hun persoonlijk vermogen in gevaar komen.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor een oplossing en is ideaal voor ondernemingen en vzw’s tot 250 werknemers.

WAT IS EEN BESTUURDERSFOUT?

Een bestuursfout is heel breed te interpreteren en heeft in weze niets te maken met de gewone dagelijkse activiteit van uw bedrijf.
Bijvoorbeeld. U hebt een bouwbedrijf en uw bestuurder investeerde een deel van uw financiële activa in risicovolle aandelen. Helaas kwam hierdoor uw bedrijf in moeilijkheden en moest u personeel ontslaan. Dit kan beschouwd worden als een bestuursfout en heeft dus niets met uw bouwactiviteiten te maken.

WAT DEKT EEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID?

  • Uw bestuurders zijn verzekerd voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit een bestuursfout in de uitoefening van hun mandaat.
  • Naast hun persoonlijk vermogen, zijn bij overlijden ook hun erfgenamen beschermd.
  • Sommige verzekeringsmaatschappijen betalen de verdedigingskosten als gevolg van de schade-eis.
  • Bij imagoschade van uw bedrijf als gevolg van een bestuursfout, komen sommige verzekeringsmaatschappijen tussen in de kosten voor externe communicatieconsulenten, zodat de negatieve gevolgen kunnen beperkt worden.

NIET VERWARREN MET DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING!

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering mag u niet verwarren met een

HEEFT U VRAGEN?

Voor deskundig advies en meer informatie kan u steeds terecht op ons kantoor.

DOCUMENTCENTER

Op zoek naar een specifiek document zoals algemene voorwaarden van uw polis of een schadeformulier nodig? U vindt dit allemaal hier.

Hoe meld je een schadegeval?

Om een schadegeval te melden kan je ons
steeds telefonisch contacteren op

0475/25 08 67

Documenten zoals het aangiftedocument,
foto’s en eventuele andere stavingsstukken
kan je
doorsturen per e-mail naar

[email protected]