ARBEIDSONGEVALLEN VERZEKERING

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING: WATIS DAT?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw werknemers te vergoeden wanneer ze lichamelijke schade oplopen ten gevolge van een ongeval op het werk maar ook van en naar het werk.

Deze verzekering dekt alle werknemers die door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden, dus ook tijdelijke werkkrachten, artiesten, medewerkers met een leercontract, studenten tijdens een opleidingsstage,…

Deze arbeidsovereenkomst moet niet noodzakelijk geschreven zijn; het belangrijkste is dat er arbeid wordt verricht onder het gezag van een werkgever en dat daarvoor een loon wordt betaald.

WAT IS EEN ARBEIDSONGEVAL?

Men spreekt van een arbeidsongeval wanneer je tijdens het beoefenen van uw werk, of tijdens de hele arbeidsweg een letsel hebt opgelopen.

De werkgever is altijd verplicht de werknemer te vergoeden, ook al is het ongeval zijn eigen schuld of door de schuld van een collega. Enkel als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk. In alle andere gevallen dient de werkgever de schade van het slachtoffer te vergoeden.

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN EEN ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING?

De arbeidsongevallenverzekering zal een vergoeding uitkeren aan de werknemers die slachtoffer worden van een arbeidsongeval en hierdoor tijdelijk of zelfs definitief deels of volledig werkonbekwaam worden.

De arbeidsongevallenverzekering voorziet:
  • Vergoeding voor de medische kosten en transportkosten
  • Dagvergoeding van loonverlies bij tijdelijke
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Uitkering in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of/en overlijden
HEEFT U VRAGEN?

Voor deskundig advies en meer informatie kan
u steeds terecht op ons kantoor.

DOCUMENTCENTER

Op zoek naar een specifiek document zoals algemene voorwaarden van uw polis of een schadeformulier ?

U vindt dit allemaal hier.

Hoe meld je een schadegeval?

Om een schadegeval te melden kan je ons
steeds telefonisch contacteren op

0475/25 08 67

Documenten zoals het aangiftedocument,
foto’s en eventuele andere stavingsstukken
kan je
doorsturen per e-mail naar

[email protected]