BRANDVERZEKERING

WAT IS DE BRANDVERZEKERING?

De brandverzekering – ook wel woningverzekering genoemd – is een verzekering die je zal vergoeden voor materiële schade veroorzaakt aan je woning of inboedel.

In tegenstelling tot wat de naam lijkt aan te geven, beperkt de dekking van een brandverzekering zich vaak niet enkel tot schade als gevolg van een brand. Aanvullend dekt ze je ook voor je burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden.

WELKE GEVAREN ZIJN VERZEKERD?

De inhoud van een brandverzekering is grotendeels wettelijk bepaald.
Er zijn drie soorten dekkingen in de brandverzekering.

De basisdekkingen:

Deze dekkingen worden door de wet omschreven als verplichte dekkingen en vergoeden de materiële schade die veroorzaakt wordt door:

– Brand
– Ontploffing en implosie
– Blikseminslag
– Aanslagen en arbeidsconflicten
– Hagel- of stormschade
– Aanbotsen door een dier of transportmiddel
– Sneeuw- of ijsdruk op daken
– Natuurrampen

De aanvullende dekkingen:

– Vergoeden niet de schade zelf maar wel andere kosten verbonden aan een schadegeval.
– Reddingskosten
– Kosten voor bewaring van inboedel tijdens herstellingswerken
– Sloop- en opruimkosten
– Expertisekosten
– Kosten heraanleg tuin

Facultatieve dekkingen:

De woningverzekeringen bieden naast de vernoemde brandverzekeringen ook andere dekkingen aan, zoals een dekking tegen diefstal en vandalisme, gestald voertuig, rechtsbijstand woning, onvoorziene kosten en nadelen die men oploopt naar aanleiding van een schadegeval.

WAT KOST DE BRANDVERZEKERING?

De premie van een brandverzekering is van verschillende factoren afhankelijk. Uw eigen huis? Verhuurt u het aan iemand? Hoeveel slaapkamers heeft uw woning? Wij staan u graag bij met uitleg en een correcte prijsofferte.
Goed om weten!

Het is wettelijk niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Niettemin bestaan er wel verplichtende omstandigheden. Als je een hypothecaire lening aangaat verplicht de bank of financiële instelling dat u een brandverzekering afsluit of een verhuurder verplicht zijn huurder.

Zowel als huurder en eigenaar hebt u er alle belang bij om een brandverzekering te hebben. De wet maakt namelijk een onderscheid tussen huurders en eigenaars. Als eigenaar wil je een brandverzekering afsluiten om je eigendom te behoeden, als huurder wil je dankzij een brandpolis je aansprakelijkheid afdekken en je inboedel beschermen.

HEEFT U VRAGEN?

Voor deskundig advies en meer informatie kan
u steeds terecht op ons kantoor.

DOCUMENTCENTER

Op zoek naar een specifiek document zoals algemene voorwaarden van uw polis of een schadeformulier?

U vindt dit allemaal hier.

Hoe meld je een schadegeval?

Om een schadegeval te melden kan je ons
steeds telefonisch contacteren op

0475/25 08 67

Documenten zoals het aangiftedocument,
foto’s en eventuele andere stavingsstukken
kan je
doorsturen per e-mail naar

[email protected]