PENSIOENSPAREN

Een pensioenspaarverzekering biedt u verschillende oplossingen om een kapitaal op te bouwen voor een comfortabel pensioen en u geniet tegelijkertijd een belangrijk fiscaal voordeel.

WAAROM EEN PENSIOENSPAARVERZEKERING AFSLUITEN?

De belangrijkste reden is het bedrag van het wettelijk pensioen. De kans is groot dat uw wettelijk pensioen minder dan de helft zal bedragen dan uw laatste nettoloon.

Wil je jouw levensstandaard niet naar beneden zien gaan op de dag dat je op pensioen gaat?
Denk dan vooruit. Wie aan pensioensparen doet, legt op individuele basis een spaarpotje aan om dit inkomensverlies op te vangen.

WAT ZIJN DE FISCALE VOORDELEN?

Iedereen die belastingen betaalt en tussen de leeftijd van 18 en 64 jaar is, mag het geld dat hij stort in een pensioenspaarproduct jaarlijks inbrengen in zijn aangifte van de personenbelasting.
Je krijgt 30% van de stortingen terug van de belastingen.

WANNEER ONTVANG IK HET GESPAARDE KAPITAAL?

De einddatum van uw contract ligt meestal vast op uw 65e verjaardag. Op dat moment ontvangt u een geldsom bestaande uit de netto gestorte bedragen (zonder instapkosten), de opgebouwde interesten, eventuele winstdelingen, verminderd met de afgehouden belasting.

BESTAAT ER EEN PLAFOND VOOR DE FISCALE AFTREKBAARHEID??

Ja, maar dit kan van jaar tot jaar verschillen, naargelang de beslissingen van de regering. Merk op dat voor stortingen in 2022 het maximaal fiscaal aftrekbare maximumbedrag 990 euro is.

HEEFT U VRAGEN?

Voor deskundig advies en meer informatie kan u
steeds terecht op ons kantoor.

DOCUMENTCENTER

Op zoek naar een specifiek document zoals algemene voorwaarden van uw polis of een schadeformulier?

U vindt dit allemaal hier.

Pensioensparen

Moneycoach.nu is jouw coach op het vlak van sparen en beleggen
met meer dan 20 jaar ervaring.

Wij adviseren en begeleiden elke klant persoonlijk,
waarbij wij steeds rekening houden met jouw persoonlijke situatie en wensen.

Onze adviezen worden daarom steeds op jouw maat en volgens jouw wensen uitgewerkt.