De auto blijft koning in het verkeer. Uit een enquête van VIAS blijkt dat 80% van de Belgen zich als bestuurder met de wagen verplaatste. Daarmee blijft de auto het populairste vervoersmiddel in het land, hoewel de Belg steeds meer kiest voor andere mobiliteitsvormen.

Welke trends zien we in het verkeer?

De opmars van de elektrische wagen is er één van. Volgens de mobiliteitsbarometer van VIAS in 2019 overwoog 16% van de 1000 ondervraagden om binnen de drie jaar een elektrische auto te kopen. Een te hoge prijs was in 80% van de gevallen het doorslaggevende argument om (nog) geen elektrische wagen aan te schaffen. We schrijven nu 2022: breekt de elektrische wagen dit jaar definitief door?

De verzekeringsmaatschappijen spelen alleszins op die trend in. Elektrische wagens (net zoals alle energiezuinige wagens) genieten van een korting op de verzekeringspremie. Ook de overheid doet een duit in het zakje.

Zo betaal je in Vlaanderen bijvoorbeeld voor een elektrische wagen geen verkeersbelasting en belasting op Inverkeersteling. In Wallonië en het Brussels hoofdstedelijk gewest bedragen de belastingen respectievelijk 65,5 euro en 83,95 euro.

Voor werknemers die een elektrische wagen aanschaffen is er een gunstig voordeel in natura, net zoals voor de zelfstandigen en ondernemingen die de kosten van een volledige elektrische wagen volledig kunnen aftrekken. De wetgever voorziet wel wijzigingen. Op 3 december 2021 werden deze wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.

Wat wil dit in grote lijnen zeggen voor personenwagens (bron www.egear.be).

  1. Vanaf 2026 zullen enkel emissievrije bedrijfswagens (volledig elektrisch en waterstofauto) nog 100% fiscaal aftrekbaar zijn voor bedrijven.
  2. Nieuwe auto’s die aangekocht worden vóór 1 juni 2023 (bestelbon/ ondertekening contract telt) blijven hun oude fiscale regime behouden. Koop je dus op 31 mei 2023 een nieuwe 100% aftrekbare plug-in hybride in, dan blijft die normaal gezien 100% aftrekbaar voor z’n gehele levensduur. De fiscale aftrekbaarheid van het brandstofverbruik daalt wel al naar 50% vanaf 1 januari 2023.
  3. Voor niet-emissievrije auto’s (diesel, benzine, hybride, plug-in hybride, CNG, LPG, …), die aangekocht worden vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025, zal de fiscale aftrekbaarheid dalen met de tijd. De maximale aftrekbaarheid voor deze wagens zal uitkomen op 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% in 2028. Bedrijven zullen dus aangemoedigd worden om vanaf juli 2023 een volledig elektrische auto te verkiezen boven een plug-in hybride.

Minder autorijden = lagere verzekeringspremie

Een andere trend is dat er minder met de auto wordt gereden. Het telewerken is hier zeker en vast één van de redenen van. Wie een beperkt aantal km doet per jaar (bv. minder dan 10.000 km per jaar) kan van een korting genieten op zijn verzekeringspremie. Dat geldt ook voor diegenen die de auto met de motor combineren. In dit geval kan de korting op de motorverzekering veel meer dan 50% bedragen mits bepaalde voorwaarden natuurlijk.

‘Zachte’ mobiliteit wint terrein, maar met meer ongevallen

Een derde trend is dat naast de auto de “zachte’ mobiliteit steeds populairder wordt. De Belg kiest steeds vaker voor alternatieve mobiliteitsvormen om zich te verplaatsen. Denk aan de motor, de (elektrische) fiets, de step, de monowheel.

Het veranderende mobiliteitslandschap heeft ook een impact op verzekeringen met andere en nieuwe risico’s. Je stelt bijvoorbeeld ook vast dat er meer ongevallen met de fiets zijn dan vroeger. Zonder hier nog over de schade aan de elektrische fietsen te spreken. Zo’n fiets kost gemakkelijk enkele duizenden euro.

De fietsverzekeringen schieten als paddenstoelen uit de grond. Net zoals bij een omniumverzekering voor de auto, bestaan er verschillende formules op de markt. Het is dan ook belangrijk om goed de voorwaarden uit te pluizen alvorens een fietsomniumverzekering af te sluiten. Welke vergoeding bij totaal verlies of diefstal van mijn fiets? Wat als mijn fiets-GPS gestolen wordt? In welke landen is mijn fiets verzekerd?

Zeker in de ‘zachte’ mobiliteit zoals fietsen, steppen, wandelen, … zien we het aantal ongevallen met lichamelijke letsels of blessures zienderogen stijgen. Bijna 1 op 5 van alle ongevallen gebeurt in het verkeer. Volgens een studie van een belangrijke Belgische verzekeraar draait bij 1 ongeval op 2 tussen 2018 en 2020 het slachtoffer zelf op voor alle kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds). Het is daarenboven naïef om te denken dat de mutualiteit alle kosten zal terugbetalen. Uit dezelfde studie blijkt immers dat bij bijna 3 op 10 ongevallen (29%) de ondervraagden de kosten die ze zelf hebben moeten dragen, inschatten op meer dan 500 euro in 7% van de ongevallen zelfs meer dan 1.000 euro.

Conclusie: Het is dus van groot belang om samen met je verzekeringsmakelaar aan tafel te zitten om jouw mobiliteit in kaart te brengen. Hij helpt je dan met het afsluiten van nieuwe verzekeringen of de bestaande polissen te updaten.

bron: makelaarinverzekeringen.be