INVESTERINGSKREDIETEN

Wil je als zelfstandige of vennootschap een investeringskrediet aangaan voor een investering voor je beroeps- en bedrijfsactiviteiten, kan je hiervoor een investeringskrediet aangaan met een erkende kredietverstrekker.

Moneycoach.nu beschikt over een groot en ervaren netwerk van kredietverstrekkers.
Als financiëel adviseur zijn wij goed geplaatst om u in contact te brengen met de juiste kredietverstrekker, waarbij moneycoach.nu er over waakt dat het voorgestelde investeringskrediet volledig in lijn ligt met jouw persoonlijke situatie.

HEEFT U VRAGEN?

Voor deskundig advies en meer informatie kan u steeds terecht op ons kantoor.

DOCUMENTCENTER

Op zoek naar een specifiek document zoals algemene voorwaarden van uw polis of een schadeformulier nodig? U vindt dit allemaal hier.

Investeringskredieten
voor zelfstandigen en vennootschappen.

Moneycoach.nu is jouw specialist als het gaat om investeringskredieten
voor zelfstandigen en vennootschappen.

Naast het juiste krediet, qua vorm, kredietsom, duurtijd, aflossingsbedrag en de fiscaliteit is het ook belangrijk om samen met de klant na te gaan dat een krediet betaalbaar blijft. Immers een investeringkrediet loopt meestal over een lange(re) duurtijd.
Hierdoor is het belangrijk is dat bij wijzigingen in de loop van het investeringskrediet er voldoende comfort blijft om je levensstijl aan te houden.

Moneycoach.nu doet hiervoor beroep op haar uitgebreid netwerk zodat
voor jouw zelfstandige activiteit of je vennootschap alles netjes in orde is,
en dit van bij aanvang tot het einde van het investeringskrediet.
Moneycoach.nu waakt er over dat jouw persoonlijke situatie beschermd blijft.