DE VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Het verwerven van een eigen woning, is dit niet de droom van elke Vlaming?

Moneycoach.nu biedt toekomstige eigenaars advies en correcte producten die volledig in overeenstemming zijn met de vraag en de mogelijkheden, afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Wij bieden u een woonkrediet op maat aan, waarbij ook wordt bekeken of een verzekering arbeidsongeschiktheid een meerwaarde kan betekenen in jouw persoonlijke situatie.

Wanneer je een woningkrediet afsluit bekijkt Moneycoach.nu ook de betaalbaarheid in de toekomst.
Het is immers niet ondenkbaar dat je tijdens de looptijd van het krediet een periode arbeidsongeschiktheid wordt door ziekte of ongeval.
Bij langdurige ziekte, een privé- of werkongeval val je financiëel terug op een uitkering van de mutualiteit die lager is dan je huidige inkomen.
Om te voorkomen dat je in deze situatie in financiële moeilijkheden komt bekijken we de mogelijkheden om een rente ingeval van een arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

Deze waarborg kan onderschreven worden als aparte verzekering of als extra waarborg in bijvoorbeeld een spaarplan of overlijdensverzekering. Je kan bv. in je pensioenspaarverzekering, sociaal VAPZ of individuele pensioentoezegging (IPT) kiezen voor een aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid.

Over een aparte verzekering gewaarborgd inkomen vind je meer informatie in deze blog: https://www.abcverzekering.be/verzekering-gewaarborgd-inkomen.

Moneycoach.nu gaat na en zoekt uit welke vorm van verzekering het best in overeenstemming is met jouw persoonlijke situatie.

HEEFT U VRAGEN?

Voor deskundig advies en meer informatie kan u steeds terecht op ons kantoor.

DOCUMENTCENTER

Op zoek naar een specifiek document zoals algemene voorwaarden van uw polis of een schadeformulier nodig? U vindt dit allemaal hier.

Woonkredieten, dat is meer dan enkel een krediet.

Moneycoach.nu is jouw specialist als het gaat om een woonkrediet.

Naast het juiste krediet qua vorm, kredietsom, duurtijd, aflossingsbedrag en de fiscaliteit is het ook belangrijk om samen met de klant na te gaan dat een krediet betaalbaar blijft. Immers een woonkrediet loopt over een lange(re) duurtijd.
Hierdoor is het belangrijk is dat bij wijzigingen in de loop van het woonkrediet
er voldoende comfort blijft om je levensstijl aan te houden.

Moneycoach.nu zorgt er voor dat alles netjes in orde is,
en dit van bij aanvang tot het einde van het woonkrediet.