WOONKREDIET + SCHULDSALDOVERZEKERING

Het verwerven van een eigen woning, is dit niet de droom van elke Vlaming?

Moneycoach.nu biedt toekomstige eigenaars advies en correcte producten die volledig in overeenstemming zijn met de vraag en de mogelijkheden, afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Wij bieden u een  woonkrediet op maat aan, inclusief een schuldsaldoverzekering volledig op u afgestemd.

Het woonkrediet.

Moneycoach.nu adviseert u met kennis van zaken en jarenlange ervaring uw woonkrediet in overstemming te brengen met uw persoonlijke situatie. Wij bekiiken dit met een visie op korte en lange termijn. Zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Belangrijke vragen worden voorafgaand ingevuld met het juiste antwoord, zoals

– Wat is de meest gepaste looptijd van het woonkrediet?
– is een vaste of variabele rentevoet aangewezen?
– Is het opportuun om met verschillende looptijden te werken?
– Kan je gespaarde kapitalen gebruiken als waarborg?
– en nog vele andere vragen?

De schuldsaldoverzekering.

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een soort levensverzekering of overlijdensverzekering.
Een schuldsaldoverzekering wordt meestal afgesloten in combinatie met een hypothecaire lening waarmee je een onroerend goed zoals je eigen woning of appartement aankoopt.
De schuldsaldoverzekering vormt de waarborg voor zowel je gezin als voor de kredietverstrekker indien je overlijdt terwijl je woonkrediet nog niet volledig is terugbetaald.
Het nog openstaande saldo je woonkrediet moet immers nog afbetaald worden.
Met een schuldsaldoverzekering wordt dit openstaand saldo, afhankelijk van het contract zoals bepaald bij aanvang, volledig of gedeeltelijk terugbetaald aan de kreidetverstrekker.
Zo moeten uw partner of erfgenamen niet langer de volledige maandelijkse aflossingen doen.

Een schuldsaldoverzekering gespreid over 2 ontleners.

Indien je samen een woonkrediet aangaat voor een woning zijn er verschillende opties mogelijk.

Optie 1.

Je kan opteren voor een eerder klassieke keuze en elke ontlener het kredietbedrag voor 100% verzekeren.
In dit geval zal het hypothecair woonkrediet volledig terugbetaald worden bij het overlijden van één van de verzekerden.
Voor deze vorm kiezen onderschrijf je eigenlijk één verzekering teveel..

Optie 2.

Je kan ook opteren voor een verzekering over twee hoofden.
Dit type contract verzekert de kredietnemers “samen” voor één woonkrediet.
Indien één van de kredietnemers komt te overlijden door een ongeval of ziekte zal het woonkrediet worden terugbetaald volgens de voorwaarden van het contract.
Deze manier laat toe om sterk te besparen op de premie.
Logisch toch? Want één verzekering afsluiten is steeds goedkoper dan twee afzonderlijke verzekeringen afsluiten.

De relatie tussen de twee ontleners speelt hierin geen rol: twee partners, twee broers of zussen, vrienden of zakenpartners: alles is mogelijk.

Dit type verzekering geeft géén recht op een fiscaal voordeel.
Evenwel is dit niet steeds nadelig. Moneycoach.nu neemt dit element op in haar advies in functie van de persoonlijke situatie van de kredietnemers, waardoor we de kredietnemers zwart op wit aantonen welke optie de meest voordelige is in jullie specifieke situatie.

Is een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar?

Als je een schuldsaldoverzekering afsluit, kan je genieten van een fiscaal voordeel indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je schuldsaldoverzekering moet afgesloten zijn vóór je 65e
  • Je schuldsaldoverzekering moet afgesloten zijn op je eigen hoofd (individueel contract)
  • Je dient de eigenaar of de rechtmatige gebruiker van de woning te zijn
  • Je contract of polis heeft een duur van minstens 10 jaar
  • Je premie moet in hetzelfde (kalender)jaar betaald zijn als het jaar waarin je wilt genieten van het fiscaal voordeel

De schuldsaldoverzekering kan ondergebracht worden onder één van de onderstaande categorieën om te genieten van een fiscaal voordeel:

  • Als het gaat over je eerste, eigen en enige woning, dan kan je de schuldsaldoverzekering onderbrengen onder de noemer woonbonus voor de belastingen
  • Als je een schuldsaldoverzekering hebt afgesloten voor je tweede woning. Dan kan je dit bijvoorbeeld onderbrengen onder de noemer langetermijnsparen voor de belastingen
  • Als je nog niet aan pensioensparen doet, dan kan je schuldsaldoverzekering ondergebracht worden onder de noemer pensioensparen voor de belastingen
HEEFT U VRAGEN?

Voor deskundig advies en meer informatie kan u steeds terecht op ons kantoor.

DOCUMENTCENTER

Op zoek naar een specifiek document zoals algemene voorwaarden van uw polis of een schadeformulier nodig? U vindt dit allemaal hier.

Woonkredieten, dat is meer dan enkel een krediet.

Moneycoach.nu is jouw specialist als het gaat om een woonkrediet.

Naast het juiste krediet qua vorm, kredietsom, duurtijd, aflossingsbedrag en de fiscaliteit is het ook belangrijk om samen met de klant na te gaan dat een krediet betaalbaar blijft. Immers een woonkrediet loopt over een lange(re) duurtijd.
Hierdoor is het belangrijk is dat bij wijzigingen in de loop van het woonkrediet
er voldoende comfort blijft om je levensstijl aan te houden.

Moneycoach.nu zorgt er voor dat alles netjes in orde is,
en dit van bij aanvang tot het einde van het woonkrediet.