DE ALTERNATIEVE LEVENSVERZEKERING.

SCHULDSALDOVERZEKERINGEN VERGELIJKEN.

Financiële instellingen bieden veelal bij het aangaan van een woonkrediet een schuldsaldoverzekering aan, vaak in samenwerking met een verzekeringspartner. Doorgaans ontvang je dan een korting op de intrestvoet van je lening, zodat de maandelijkse afbetaling wat lager wordt.

REKENEN LOONT.

Het is evenwel zo dat we voorafgaandelijk de volgende rekensom maken.
Bereken de besparing op de intresten van je woonkrediet als je de voorgestelde schuldsaldoverzekering afsluit bij de financiële instelling .
In vele gevallen is het zo dat het afsluiten van je schuldsaldoverzekering voordeliger is
bij een verzekeraar.

of samengevat:
de besparing die je doet bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering via de financiële instellingen, weegt niet altijd op als je hiervoor beroep doet op een professionele verzekeraar.

MONEYCOACH.NU HEEFT AANDACHT VOOR HET VOLLEDIGE PLAATJE.

1. Moneycoach.nu bekijkt de alternatieven.

Wij screenen de alternatieven voor de schuldsaldoverzekering.
Het uitgangspunt is dat elke kredietnemer van een woonkrediet vertrekt vanuit de visie om je woonkrediet af te betalen en in leven te blijven om ervan te genieten.
Vanuit deze visie kan het nuttig zijn je overlijdensdekking op een alternatieve wijze te verzekeren.

2. Moneycoach.nu bekijkt je volledige verzekeringsportefeuille.

We onderzoeken of je reeds bestaande overlijdensdekkingen in lopende spaarplannen heeft die als dekking kunnen dienen.
We nemen zowel je privé-spaarplannen als je 2e pijler portefeuille (groepsverzekering, IPT, …) onder de loep. Daarna overwegen we of het aangewezen is om deze kapitalen aan te vullen.

Je kan een levenslange overlijdensverzekering nemen. Die stort een bepaalde uitkering bij je overlijden, wanneer dat ook gebeurt: kort na het sluiten van de polis of als je een gezegende leeftijd bereikt. Je kan de premie in één keer betalen of op basis van regelmatige, vaak jaarlijkse, premies, of nog via premies tot het bereiken van een bepaalde leeftijd. Uitvaartverzekeringen zijn doorgaans levenslange verzekeringen van dat type.

De tijdelijke overlijdensverzekering biedt tijdelijk bescherming, zolang je nog een woonkrediet moet afbetalen of tot het tijdstip waarop je kinderen afgestudeerd zijn.
Hier bestaan er variaties in de manier waarop de premies betaald worden.
De schuldsaldoverzekering past in deze categorie.

Je kan een overlijdensverzekering ook combineren met een spaarverzekering. Het gaat om zogenaamde gemengde levensverzekeringen waar een uitkering bij overlijden naast sparen voor later beoogd is, net als in de meeste groepsverzekeringen, waar het onderdeel “overlijdensverzekering” belangrijker is naarmate je een partner en kinderen ten laste hebt.

Wanneer je een overlijdensoverzekering aangaat, zal de verzekeraar de premie berekenen op basis van het overlijdensrisico. Daarom zal je een medische vragenlijst moeten invullen en misschien zelfs een medisch onderzoek moeten ondergaan. Wie ouder is, of een bepaalde aandoening of ziekte heeft, betaalt dan een hogere premie of kan in ernstige gevallen zelfs niet verzekerd worden. De acceptatie- en tariferingsregels van een verzekeraar kunnen dus mee je keuze beïnvloeden. Uiteraard spelen ook het bedrag waarvoor de schuldsaldoverzekering bij overlijden tussenkomt en de looptijd van de verzekering een belangrijke rol om de premie te bepalen.

Ex-kankerpatiënten en chronisch zieken kunnen, in bepaalde gevallen, genieten van een ‘recht om vergeten te worden’ bij het aanvragen van een schuldsaldoverzekering. Meer informatie hierover kan je hier terugvinden.

Onder bepaalde voorwaarden kan de schuldsaldoverzekering een belastingvoordeel opleveren. Ook daaraan besteden we de nodige aandacht.

HEEFT U VRAGEN?

Voor deskundig advies en meer informatie kan u steeds terecht op ons kantoor.

DOCUMENTCENTER

Op zoek naar een specifiek document zoals algemene voorwaarden van uw polis of een schadeformulier nodig? U vindt dit allemaal hier.

Woonkredieten, dat is meer dan enkel een krediet.

Moneycoach.nu is jouw specialist als het gaat om een woonkrediet.

Naast het juiste krediet qua vorm, kredietsom, duurtijd, aflossingsbedrag en de fiscaliteit is het ook belangrijk om samen met de klant na te gaan dat een krediet betaalbaar blijft.
Immers een woonkrediet loopt over een lange(re) duurtijd.
Hierdoor is het belangrijk is dat bij wijzigingen in de loop van het woonkrediet
er
voldoende comfort blijft om je levensstijl aan te houden.

Moneycoach.nu zorgt er voor dat alles netjes in orde is,
en dit van bij aanvang tot het einde van het woonkrediet.