De rechtsbijstandsverzekering is op dit moment relevanter dan ooit. Tegenwoordig worden consumenten steeds meer blootgesteld aan juridische conflicten. Hierbij is het van belang dat de consument het juiste juridische advies krijgt.

Wanneer je in een conflict verwikkeld raakt op het werk of thuis. Of indien je als consument online inkopen doet kunnen en er bedrogen uitkomt, dan helpt de rechtsbijstandsverzekering. De rechtsbijstandsverzekering gaat u dan advies geven over welke rechten u heeft en welke handelingen u dient te stellen.

De rechtsbijstandsverzekering zal altijd objectief opteren voor een minnelijke regeling om gerechtskosten en lange procedures te mijden. De rechtsbijstandsverzekering gaat pas in werking treden indien u zich als eiser opstelt in een geschil. Als u slachtoffer bent van een onrechtmatige daad door een derde, dan zorgt de rechtsbijstandsverzekering ervoor dat u een schadevergoeding kan vorderen doormiddel van de waarborg.

De ene rechtsbijstandsverzekering is niet de andere

De ene rechtsbijstandsverzekering is de andere niet en het gevolg daarvan is dat de premie van een rechtsbijstandsverzekering sterk verschilt bij de verschillende verzekeraars. De waarborg rechtsbijstand kan op twee manieren afgesloten worden: ofwel is de rechtsbijstandsverzekering een bijkomende waarborg bij een basisverzekering, ofwel sluit u een aparte rechtsbijstandsverzekering bij een gespecialiseerde verzekeraar.

Bij het maken van uw keuze voor de juiste rechtsbijstandsverzekering spelen heel wat factoren een rol. Daardoor is het zo complex om te bepalen welke formule het beste bij u past en waarom er prijsverschillen zijn.

Een afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering is vaak de beste optie. Dit komt doordat die verzekering u niet enkel op een objectieve manier zal bijstaan indien u een conflict hebt met uw verzekeraar, maar de dekkingen zijn ook ruimer. Hierdoor loont de beperkte meerkost van een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekering.

Voorbeelden van conflicten

Door de coronacrisis is telewerken heel populair geworden. Werknemers kunnen juridisch advies inwinnen indien zij de mogelijkheid hebben om thuis te werken maar het niet toegelaten wordt door de werkgever. De werknemer kan dan bij de verzekeraar nagaan welke mogelijkheden hij heeft zonder dat er beroep gedaan moet worden op de arbeidsinspectie.

Een ander hedendaags voorbeeld van een geschil is dat op dit moment heel wat mensen een laadpaal voor een elektrische wagen laten installeren in hun huis. Wanneer de laadpaal brand vat door een fabricagefout is dit geen gevolgschade, aangezien het toestel schade veroorzaakt. Het gevolg daarvan is dat de woningverzekering de schade aan de laadpaal niet vergoedt. Indien dit voorvalt kunt u zich beroepen op de rechtsbijstandsverzekering en zo kan de schade verhaalt worden op de producent van de laadpaal.

Jammer genoeg nemen de burenruzies ook toe. De kans dat er zich in de toekomst meer burenhinder gaat voordoen is groot. Ook hiervoor is het belangrijk dat er een rechtsbijstandsverzekering afgesloten wordt. Zo kunnen conflicten over een te dicht gebouwde woning of een boom die over het perceel van de buren groeit opgelost worden.

Terugbetaling tot 40% van de premie door de overheid

Wat ook niet onbelangrijk is om te weten, is dat sinds de wet Geens de overheid tot 40% van de premie terugbetaalt via een belastingvoordeel indien u een globale rechtsbijstandsverzekering gesloten hebt. De wet bepaalt dat bepaalde conflicten zoals bij een echtscheiding of bouwwerken in het verzekeringscontract opgenomen moeten worden. Deze premie bedraagt voor zulke conflicten tussen de 250 à 500 euro per jaar zonder rekening te houden met de fiscale aftrekbaarheid.

De globale rechtsbijstandsverzekering

Veel van de voorbeelden die reeds werden aangehaald zijn niet verzekerd in een aanvullende waarborg rechtsbijstand gekoppeld aan de auto, brand- of familiale verzekering. Hierdoor is het sterk aangeraden om een globale rechtsbijstandsverzekering zonder belangenconflicten af te sluiten. Dit omdat de voorwaarden in een globale rechtsbijstandsverzekering ruimer zijn en omdat de rechtsbijstandsverzekeraar onafhankelijk zal optreden.

Wat is nu de rol van de verzekeringsmakelaar?

Een verzekeringsmakelaar gaat na welke rechtsbijstandsverzekering het beste bij de cliënt past. Het is namelijk zinloos u als cliënt in bepaalde gevallen dubbel verzekerd bent of voor risico’s verzekerd te zijn die niet van toepassing zijn op uw situatie. Wanneer er zich een conflict voordoet gaat de verzekeringsmakelaar u begeleiden naar de juiste advieskanalen bij gespecialiseerde maatschappijen. Die maatschappijen gaan het dossier dan opnemen en trachten in eerste instantie naar een minnelijke schikking te zoeken. Dit kan leiden tot een procedure voor de rechtbank, echter is het wel zo dat maar 1 op de 5 betwistingen voor de rechtbank komen. Ook niet onbelangrijk om te weten is dat een procedure voor de rechtbank gemiddeld 5000 euro kost, en die kosten zijn gedekt in een globale rechtsbijstandsverzekering.

Bron: nextmove, makelaarinverzekeringen en DAS